Kontaktirajte nas

Pravilnik

Takmičarski pravilnik

ADA LIGA

 

TAKMIČARSKI PRAVILNIK

Član 1 – Pravo učešća

Pravo učešća u takmičenjima ADA badminton lige imaju svi igrači koji se prijave na takmičenje u važećim rokovima i pod uslovima definisanim ovim Pravilnikom.

Rukovodstvo ADA lige (Skupština lige) ima pravo, bez potrebe da daje objašnjenja, ne odobriti takmičaru igranje u ADA ligi, ili zahtjevati da takmičar ispuni određene uslove prije pristupanja ligi.

Detalji o načinu odlučivanja, tijelima i organizaciji ADA lige detaljno su definisana u Organizacionom pravilniku ADA lige.

Član 2 – Kategorije

Takmičenje se održava u četiri jakosne kategorije koje su označene kako slijedi:

Kategorija A – Aktivni i bivši takmičari i napredni rekreativci

Kategorija B – Napredni rekreativci

Kategorija C – Rekreativni igrači

Kategorija D – Početnici

Član 3 – Discipline

Takmičenje se može održati u sljedećim disciplinama:

Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija D
WSA – Ženski Singl WSB – Ženski Singl WSC – Ženski Singl WSD – Ženski Singl
MSA – Muški Singl MSB – Muški Singl MSC – Muški Singl MSD – Muški Singl
WDA – Ženski Dubl WDB – Ženski Dubl WDC – Ženski Dubl WDD – Ženski Dubl
MDA – Muški Dubl MDB – Muški Dubl MDC – Muški Dubl MDD – Muški Dubl
XDA – Mješoviti Dubl XDB – Mješoviti Dubl XDC – Mješoviti Dubl XDD – Mješoviti Dubl

 

Sve discipline se ne moraju obavezno održavati u svim kategorijama. Odluku o odabiru kategorija igranja donosi organizator svakog pojedinačnog turnira u zavisnosti od broja prijava i potreba takmičenja.

Takmičar popunjavajući prijavu za takmičenje određuje discipline i kategorije u kojima će igrati.

Rukovodstvo ADA lige (Skupština lige) ima pravo osporiti takmičaru igranje u odabranoj kategoriji ukoliko bude smatralo da takmičar ne zadovoljava kriterije odabira. Rukovodstvo ADA lige će obavjestiti takmičara o razlozima odbijanja njegove prijave i pokušati na obostrano zadovoljstvo riješiti prijavu igrača.

Član 4 – Organizacija takmičenja

Na početku svake sezone objavljuje se Kalendar turnira za narednu sezonu. Kalendar turnira je dostupan na zvaničnoj web stranici ADA lige (www. ada-league.com) .

Domaćin takmičenja dužan je objaviti Raspis takmičenja najmanje mjesec dana prije datuma održavanja takmičenja. Raspis mora kao minimum sadržavati sljedeće detalje: datum i mjesto održavnja takmičenja (tačnu adresu), okvirnu satnicu, iznos i način plaćanja kotizacije, pravilnik takmičenja sa disciplinama i kategorijama, rok za prijavu, kontakt za prijave i informacije, detalje sistema takmičenja.

Turnir se održava subotom osim ako ne postoje posebni razlozi za održavanje drugim danom uz prethodnu saglasnost Skupštine ADA lige.

Turnir traje jedan dan i može početi najranije u 08.00 h. Preporučuje se da turnir završi do 20.00 h isti dan.

Prijave za takmičenje se primaju isključivo na posebni mail lige koji će biti objavljen u raspisu takmičenja. Svi drugi načini prijave nisu se dužni poštovati.

Rok za prijavu na takmičenje je najkasnije 7 dana prije turnira. Nakon isteka roka za prijave organizator nije dužan praviti bilo kakve izmjene. Nepopunjene kategorije (do 32 igrača) mogu se popunjavati i nakon roka.

Otkazivanje prijave je moguće do 48 sati prije takmičenja. Isti rok vrijedi i za traženje partnera (partner wanted).

Žrijeb kategorija i grupa turnira objavljuje se najmanje 24 sata prije održavanja turnira. Nakon objavljivanja žrijeba nije moguće otkazivati učešće na turniru bez valjanog razloga (ozljeda, bolest ili neki drugi opravdfani razlog). Svako eventualno neopravdano otkazivanje nakon ovog roka će se smatrati penalom za takmičara te će isti u narednom kolu lige morati platiti i kotizaciju za otkazanu prijavu. Svaki pojedinačni slučaj i opravdanost otkazivanja će razmotriti natjecateljska komisija takmičenja.

Za održavanje konkurencije potrebno je imati najmanje 4 prijave.

Maksimalan broj prijava po grupama je 32. Prvenstvo u učestvovanju u natjecanju imaju nositelji u kategorijama, a potom igrači koji su već rangirani u ADA ligi (koji su nastupali na ranijim takmičenjima).

Takmičenje se održava po sistemu Round Robin u grupama koje mogu imati maksimalno 4 takmičara/para. Minimalan broj takmičara/parova u grupi je 3.  U slučaju da kategorija igra samo u jednoj grupi moguće je povećati broj takmičara u grupi.

Prijavnina/kotizacija za takmičenje je fiksna za sva takmičenja i iznosi 12 EUR za singlove i po 6 EUR za svakog igrača u paru. Organizator je dužan u raspisu navesti iznos prijavnine/kotizacije u lokalnoj valuti i EUR. Prijavninu/kotizaciju mogu platiti takmičari ili klub ispred kojeg isti nastupa.

Organizator nije dužan obezbijediti smještaj ali je dužan sugerirari najmanje 3 opcije za smještaj u raspisu turnira.

 

Član 5 – Bodovanje i rezultati

Bodovanje rezultata takmičenja se vrši za sve kategorije i discipline u skladu sa sljedećom tabelom:

POZICIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
BODOVI 100 80 70 60 55 50 45 40 35 30
POZICIJA 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
BODOVI 27 24 22 20 18 16 14 12 10 9
POZICIJA 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
BODOVI 8 7 6 5 4 4 4 4 3 3
POZICIJA 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40+
BODOVI 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1

 

Rezultati takmičenja i tabela ADA lige objavljuju se najviše 4 dana nakon završetka takmičenja na web stranici lige. Odgovornost za objavljivanje rezultata je na voditelju turnira i web administratoru.

Za ukupni poredak u određenoj disciplini boduju se najboljih 6 turnira.

Član 6 – Nositelji

Ukoliko se takmičenje u određenoj disciplini igra u grupama sa nejednakim brojem igrača nositelji se po jačini prvo postavljaju u grupe sa manje igrača. (npr. 4+3+3 – prva dva nositelja se stavljaju u grupe sa tri igrača).

Ukoliko u disciplini učestvuje 6 do 12 igrača/igračica određuju se 4 nositelja.

Ukoliko u disciplini učestvuje 13 do 24 igrača/igračica određuju se 8 nositelja.

Ukoliko u disciplini učestvuje 25 do 32 igrača/igračica određuju se 16 nositelja.

Član 7 – Tehnički detalji takmičenja

Takmičenje se održava u skladu sa BWF pravilima uz manje izmjene u skladu sa ovim pravilnikom.

U toku takmičenja nisu obezbjeđene sudije ali takmičari mogu tražiti od organizatora da se dodjeli sudija na terenu.

Sve discipline se igraju pernatim lopticama osim ako se oba takmičara/para ne dogovore da igraju plastičnim lopticama.

Raspored održavanja disciplina je miks, dubl, singl. Odstupanje od ovog rasporeda je moguće samo uz predhodnu saglasnost takmičarske/natjecateljske komisije.

Svi mečevi se igraju na dva dobijena gema do 15 poena.

Svaki takmičar će na takmičenju odigrati najmanje 2 meča po prijavljenoj disciplini.

Prilikom izrade grupa za discipline (u Tournament Planner-u) voditelj takmičenja mora unositi ime kluba i državu kao prva dva kriterija za razvrstavanje igrača po grupama s ciljem da se igrači iz istog kluba/države ne nalaze u istoj grupi, ukoliko je to moguće obezbijediti.

Sve linije jednog terena moraju biti iscrtane istom bojom i u jednom komadu.

Organizator odlučuje o vremenu i načinu dodjele medalja i nagrada i dužan je obavijestiti takmičare o istom putem raspisa turnira ili na početku takmičenja.

Organizator je dužan u raspisu ili na početku takmičenja obavjestiti takmičare o dostupnoj hrani i osvježenju u toku dana. Organizator nije dužan obezbijediti hranu za takmičare. U slučaju da hrana bude obezbjeđena organizator mora obavijestiti takmičare u kojem terminu će ista biti dostupna i pod kojim uslovima, ili može obezbijediti kontakte za individualno naručivanje hrane.

Organizator organizuje zabavu na kraju turnira i dužan je u raspisu navesti detalje o održavanju iste. Organizator može tražiti plaćanje kotizacije za zabavu uz obavezu da to ranije najavi.

(Broj pregleda: 982)

Više iz kategorije